VAN SCHOONHOVEN INFRA

AMBACHTSWEG 1 3831 KA LEUSDEN

Grond weg en waterbouw

put Activiteitenpakket

 Ons activiteitenpakket op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw is aanzienlijk:
 - aanleg, renovatie en onderhoud van rioleringen;
 - aanleg en onderhoud van verhardingen;
 - plaatsen en onderhouden van wegmeubilair;
 - grond- en baggerwerken (aanleg dijken, kanalen en waterpartijen);
 - aanbrengen beschoeiingen en damwanden;
 - cultuurtechnische werkzaamheden;
 - terreinonderhoud.

 


De aanpak
Wij hebben zowel ruime ervaring met nieuwe werken als met renovaties en herontwikkelingen. Dankzij de diversiteit van de activiteiten, die worden uitgevoerd door eigen vakmensen, is ons bedrijf in staat een totaalpakket aan te bieden bij de (her)-inrichting van openbare ruimtes en particuliere bedrijfsterreinen. Vooral het complexe proces van herontwikkeling en renovatie vraagt extra inzet. Dit bieden wij in ruime mate. Volgens onze klanten blinken wij uit in projecten die hoge eisen stellen aan de logistieke organisatie.

Technische ondersteuning
Een niet onbelangrijk onderdeel is de technische ondersteuning die binnen het bedrijf aanwezig is. Enerzijds van belang voor onderhoud van machines en installaties; anderzijds ook voor u als klant inzetbaar voor het oplossen van specifieke onderdelen van een project.

023 Nijkerk gemaal Ulst

Copyright © 2021. All Rights Reserved. | KvK Amerfoort 32108849 | BTW nr. NL8144.17.383.B01