VAN SCHOONHOVEN INFRA

AMBACHTSWEG 1 3831 KA LEUSDEN

Milieutechniek

Milieutechniek Techniek

 Ontgraven of wegbaggeren van de verontreiniging is niet altijd de beste of de enige oplossing.  Ons bedrijf heeft de ervaring dat een  bodemsanering maatwerk is, waarbij naargelang de situatie  diverse technieken toegepast kunnen  worden;
 - in-situ technieken;
 - grondwatersanering;
 - drijflaagverwijdering;
 - isolerende voorzieningen;
 - asbestsanering.

 

Kennis en kunde
De benodigde installaties worden in eigen beheer gebouwd en onderhouden. Vooral wanneer het gaat om bemalingen en grondkerende constructies komt onze ervaring bij civiel werk ook uitstekend van pas. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk in de bodemsaneringsbranche, waardoor we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen.

maninpak

Veiligheid

Ook al neem je de verontreiniging niet altijd waar, het probleem zit er wel. Een adequate voorlichting en bescherming voor medewerkers, begeleiders en omgeving is een aspect waar rekening mee gehouden moet worden. Onze medewerkers zijn zich hiervan bewust en nemen, met ondersteuning van de KAM-coördinator, de noodzakelijke maatregelen.
Copyright © 2021. All Rights Reserved. | KvK Amerfoort 32108849 | BTW nr. NL8144.17.383.B01